Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố làm việc với Sở Giao thông – Vận tải

     Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2015, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Sở Giao thông - Vận tải thành phố; tham dự có lãnh đạo và thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đại điện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội và lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải.

Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải

     Sáng ngày 17/9/2015, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức buổi làm việc với Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thành phố. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Thị Thúy Linh, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố;

Xem tiếp
Ban KT-NS làm việc với Công ty Cấp nước Đà Nẵng

     Thực hiện Chương trình giám sát 06 tháng cuối năm 2015, sáng ngày 14/8/2015, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố đã làm việc với Công ty Cấp nước Đà Nẵng về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty. Đồng chí Lê Văn Quang, Phó Trưởng ban KT-NS HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố, các Ban HĐND thành phố.

Xem tiếp
Ban KT-NS làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

     Để chuẩn bị kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố khóa VIII, chiều ngày 26/6, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm2015. Đồng chí Mai Đức Lộc - Thành ủy viên, Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp
Ban KT-NS làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng

     Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát chuyên đề về tình hình hoạt động các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, sáng ngày 11/9/2014, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cổng ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng để giám sát hoạt động của KCN Hòa Khánh mở rộng và KCN Liên Chiểu do đơn vị làm chủ đầu tư.

Xem tiếp
Ban Kinh tế-Ngân sách triển khai giám sát chuyên đề về tình hình hoạt động các khu công nghiệp

     Thực hiện Quyết định số 33/QĐ-HĐND ngày 16/4/2014 của Thường trực HĐND thành phố thành lập Đoàn giám sát về tình hình hoạt động các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố; theo Kế hoạch số 210/HĐND-ĐGS của Đoàn Giám sát, chiều ngày 21/8/2014, Đoàn giám sát của Ban KT-NS đã tổ chức buổi làm việc với Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng về tình hình hoạt động của 02 KCN:  Hòa Khánh và Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang.

Xem tiếp
Công nghiệp thành phố năm 2013 có dấu hiệu khả quan hơn

    Nhằm chuẩn bị cho báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố, sáng ngày 20/11/2013, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đã tổ chức làm việc với Sở Công thương về tình hình phát triển công ngiệp, thương mại và kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2013. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Ban Pháp chế, Văn hóa - Xã hội. Đồng chí Mai Đức Lộc, Thành ủy viên, Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị thành phố

     Sáng ngày 15/01/2014, thực hiện chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban đã có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị thành phố để nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2013, kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, quỹ lương và phân phối thu nhập năm 2013; những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị với HĐND thành phố. Dự buổi làm việc có đồng chí Huỳnh Nghĩa - Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố và Lãnh đạo của Công ty.

Xem tiếp
Giám sát công tác hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp năm 2014.

     Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2014, sáng ngày 20/2/2014, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Sở Khoa học - Công nghệ thành phố về việc triển khai thực hiện công việc trong "Năm doanh nghiệp 2014"; đặc biệt là công tác hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp. Đồng chí Mai Đức Lộc, Thành ủy viên, Trưởng ban KT-NS chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp
Ban Kinh tế và Ngân sách tổ chức tọa đàm để bàn về việc giám sát, đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

     Sáng ngày 06/3/2014, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố đã tổ chức buổi tọa đàm để bàn về việc giám sát, đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Tham dự buổi tọa đàm gồm có: Lãnh đạo và các thành viên Ban KT-NS; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban VH-XH; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; các đồng chí là đại biểu HĐND thành phố khóa VII (nhiệm kỳ 2004-2011), khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), hiện đang là doanh nhân trên địa bàn thành phố.

Xem tiếp