Ban Đô thị HĐND thành phố làm việc với Sở Giao thông Vận tải

Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 và chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, vào chiều ngày 12/7/2016, Ban Đô thị HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc với Sở Giao thông - Vận tải. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo và thành viên Ban Đô thị, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố và lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải.

Xem tiếp