BAN ĐÔ THỊ LÀM VIỆC VỚI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

     Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2019, để chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố, chiều ngày 21/11/2019, Ban Đô thị tổ chức làm việc với Sở Giao thông Vận tải để nghe báo cáo về tình hình hoạt động của ngành trong năm 2019, kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố; những vướng mắc, tồn tại và đề xuất với HĐND thành phố. Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị chủ trì cuộc họp.

Xem tiếp
GIÁM SÁT TÌNH HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI, THOÁT NƯỚC TẠI CÁC NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN KHU VỰC VEN BIỂN PHÍA ĐÔNG

     Chiều ngày 11/9/2019, Ban Đô thị HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác xử lý nước thải, thoát nước tại các nhà hàng, khách sạn khu vực ven biển phía Đông thành phố và công tác nạo vét mương cống thoát nước trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp
TẬP TRUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Sáng ngày 22/3/2019, Ban Đô thị tổ chức buổi làm việc với Chi cục Bảo vệ môi trường để nghe báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị trong quý I năm 2019. Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp
TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG VẬN TẢI CÔNG CỘNG

     Sáng ngày 15/3/2019, Ban Đô thị tổ chức buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải để nghe báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ của ngành trong quý I năm 2019. Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp
KIỂM TRA THỰC TẾ MÔI TRƯỜNG TẠI ÂU THUYỀN THỌ QUANG

Sáng ngày 14/3/2019, thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2019, Ban Đô thị tổ chức buổi kiểm tra tình hình môi trường tại Âu thuyền Thọ Quang. Tham dự buổi giám sát có lãnh đạo Ban Đô thị HĐND thành phố và đại diện Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.

Xem tiếp
BÀN VỀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC ĐÔ THỊ CỦA THÀNH PHỐ TRONG THỜI GIAN TỚI

Để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2018, Ban Đô thị HĐND thành phố do ông Nguyễn Thành Tiến - Trưởng ban Đô thị chủ trì buổi làm việc với các chuyên gia để thảo luận, trao đổi về các giải pháp nhằm xây dựng, phát triển đô thị thành phố trong thời gian tới.

Xem tiếp
TIẾP TỤC TẬP TRUNG XỬ LÝ CÁC ĐIỂM NÓNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

     Sáng ngày 27/11, thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2018, Ban Đô thị tổ chức buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để nghe báo cáo về tình hình hoạt động của ngành trong năm 2018, kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố; những vướng mắc, tồn tại và đề xuất. Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị chủ trì cuộc họp.

Xem tiếp
TĂNG CƯỜNG VẬN TẢI CÔNG CỘNG

     Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm và chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2018, sáng ngày 20/11/2018, Ban Đô thị HĐND thành phố tổ chức cuổi làm việc với Sở Giao thông vận tải để nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành trong năm 2018 và tiến độ triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND thành phố. Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị chủ trì buổi làm việc.

Xem tiếp
Ban Đô thị HĐND thành phố làm việc với Sở Giao thông Vận tải

     Sáng nay, ngày 21/11/2017, thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm và chuẩn bị một số nội dung cho kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2017, Ban Đô thị HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc với Sở Giao thông - Vận tải về nhiệm vụ của ngành trong năm 2017, việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố.

Xem tiếp
Trao đổi, học tập kinh nghiệm liên quan đến việc triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Quảng Bình.

     Vừa qua, Ban Đô thị HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức chuyến thăm, làm việc với Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình nhằm tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc triển khai dự án Nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Quảng Bình.

Xem tiếp