HẠN CUỐI THỰC HIỆN:
TRẠNG THÁI: Đang thực hiện

Nội dung: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới; ưu tiên các khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 2), Hòa Nhơn và các cụm công nghiệp Cẩm Lệ, Hòa Nhơn;


TRIỂN KHAI THEO:

TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ/KỲ HỌP HĐND TP: Nghị quyết 141/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2018

TRIỂN KHAI THEO TBKL CÁC CUỘC HỌP KHÁC CỦA THƯỜNG TRỰC:

TRIỂN KHAI THEO TBKL TẠI CÁC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ, GIẢI TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC:

LĨNH VỰC (BAN ĐƯỢCTHƯỜNG TRỰC PHÂN CÔNG THEO DÕI, GIÁM SÁT): Ban Kinh tế - Ngân sách


STT NỘI DUNG
1 Đang thực hiện việc bổ sung và điều chỉnh quy hoạch các KCN vào đồ án quy hoạch chung sau đó mới tiến hành lập quy hoạch chi tiết. Thường trực đã thống nhất trước mắt triển khai KCN Hòa Cầm giai đoạn 2 và Cụm CN Cẩm Lệ, 1 Cụm CN nữa ở Q.Liên Chiểu. Đang trình Thường trực Thành ủy cho ý kiến.
STT NỘI DUNG
1
STT NỘI DUNG
1
STT NỘI DUNG
1