HẠN CUỐI THỰC HIỆN:
TRẠNG THÁI: Đang thực hiện

Nội dung: Hoàn thiện quy hoạch và đẩy mạnh xúc tiến để thu hút các nhà đầu tư vào các khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao.


TRIỂN KHAI THEO:

TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ/KỲ HỌP HĐND TP: Nghị quyết 141/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2018

TRIỂN KHAI THEO TBKL CÁC CUỘC HỌP KHÁC CỦA THƯỜNG TRỰC:

TRIỂN KHAI THEO TBKL TẠI CÁC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ, GIẢI TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC:

LĨNH VỰC (BAN ĐƯỢCTHƯỜNG TRỰC PHÂN CÔNG THEO DÕI, GIÁM SÁT): Ban Kinh tế - Ngân sách


STT NỘI DUNG
1 Đã hoàn thiện phê duyệt quy hoạch 7 vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Hòa Vang và Ngũ Hành Sơn (Hòa Quý) và tiếp tục tổ chức các hội thảo và nghiên cứu các cơ chế để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực này.
STT NỘI DUNG
1
STT NỘI DUNG
1
STT NỘI DUNG
1