HẠN CUỐI THỰC HIỆN:
TRẠNG THÁI: Đang thực hiện

Nội dung: Tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1) và xúc tiến đầu tư vào Khu công nghệ cao. Hoàn thành thủ tục đầu tư và khởi công Khu công viên phần mềm số 2


TRIỂN KHAI THEO:

TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ/KỲ HỌP HĐND TP: Nghị quyết 141/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2018

TRIỂN KHAI THEO TBKL CÁC CUỘC HỌP KHÁC CỦA THƯỜNG TRỰC:

TRIỂN KHAI THEO TBKL TẠI CÁC PHIÊN HỌP THƯỜNG KỲ, GIẢI TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC:

LĨNH VỰC (BAN ĐƯỢCTHƯỜNG TRỰC PHÂN CÔNG THEO DÕI, GIÁM SÁT): Ban Kinh tế - Ngân sách


STT NỘI DUNG
1 Hiện cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông, thu thoát nước khu vực sản xuất, đã hoàn thành Trạm XLNT, hoàn thành một phần tường rào, chưa triển khai xây dựng nhà máy nước Hồ hòa Trung; Toàn bộ hạ tầng khu vực R&D, giáo dục, nghiên cứu và khu nhà ở chuyên gia chưa được triển khai; đang thi công cổng chào, chưa thi công trụ sở làm việc. Công tác giải tỏa đền bù đang chậm.
STT NỘI DUNG
1
STT NỘI DUNG
1
STT NỘI DUNG
1