Điện chiếu sáng tại kiệt 382H05/26 Tôn Đản

Ngày đăng ý kiến: 27/03/2020 02:03

Nơi diễn ra: Kiệt 382 hẻm 05/26 Tôn Đản, tổ 37 phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Nôi dung phản ánh

Kiệt 382H05/26 Tôn Đản đã được lắp 3 trụ điện chiếu sáng (3 bóng đèn led) và đã hoạt động từ cuối năm 2019 đến nay. Tuy nhiên trong thời gian khoảng 1 tuần trở lại đây đã bị cắt điện hoàn toàn không rõ lý do. Đã nhiều lần kiến nghị, phản ánh đến tổ dân phố và phường nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết. Kiệt hẻm nhỏ, tối tăm ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, đi lại của các hộ dân sinh sống tại đây; đặc biệt dễ đẫn đến tình trạng trộm cắp và các vấn đề về tệ nạn xã hội khác.... Đề nghị các cấp chính quyền địa phương xem xét và sớm giải quyết tạo điều kiện sinh hoạt, đi lại cho nhân dân

Nôi dung trả lời:

Cảm ơn ý kiến góp ý, phản ánh của Anh/Chị. Trung tâm Thông tin dịch vụ công chuyển ý kiến góp ý, phản ánh của Anh/Chị đến Công ty vận hành điện chiếu sáng công cộng tiếp nhận, kiểm tra và xử lý. Sau khi nhận được phản hồi của cơ quan chức năng, Trung tâm sẽ thông tin kết quả xử lý qua Cổng Góp ý để Anh/Chị biết và theo dõi. Trân trọng.

Xem chi tiết trên trang chính thức