Kuuho_Không cấp phép xây dựng tại K33/41 Cao Thắng

Ngày đăng ý kiến: 27/03/2020 10:03

Nơi diễn ra: 33/41 Cao Thắng

Nôi dung phản ánh

Ngày 12/3/2020 tôi có nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng cho Nguyễn Anh Kiệt tại địa chỉ 33/41 Cao Thắng phường Thanh Bình quận Hải Châu. Lô đất của tôi có 3 mặt kiệt. Mặt sau nhà tôi phía bảng lộ giới của đường kiệt ghi rõ là 2m. Tuy nhiên, khi cán bộ Quảng ở bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ - quận Hải Châu yêu cầu tôi xây dựng lùi vào 1,5m, vì theo sơ đồ quy hoạch thì kiệt này lộ giới là 5m. Tôi thấy file anh Quảng mở chỉ là file mềm không có dấu đỏ của UBND thành phố nên không có đủ cơ sở để không cấp phép cho tôi xây dựng trên phần đất của mình. Những hộ dân xung quanh nhà tôi khi xây dựng đều xây đúng với phần đất tại sao đến gia đình tôi lại phải lùi vào 1,5m. Kính đề nghị cơ quan chức năng có câu trả lời về hồ sơ cấp phép xây dựng của tôi. Xin cảm ơn./.

Phản ảnh chưa được xử lý!
Xem chi tiết trên trang chính thức