Xây dựng không đúng quy định tại 90 Nguyễn Công Trứ

Ngày đăng ý kiến: 27/03/2020 09:03

Nơi diễn ra: 90 Nguyễn Công Trứ

Nôi dung phản ánh

Tại số nhà 90 đường Nguyễn Công Trứ, Anh Hải Tây, quận Sơn Trà đang xây dựng đã vi phạm lộ giới xây dựng lồi ra so với lộ giới xây dựng đối với các dãy mặt tiền đường Nguyễn Công Trứ từ 20 đến 40 cm gây mất mỹ quan đô thị tại tuyến đường thuộc trung tâm thành phố. Từ khi xây nhà nhân dân đã góp ý nhiều lần nhưng chưa thấy các cơ quan quản lí của phường, quận hay thành phố xuống kiểm tra, dừng thi công và xử phạt. Kính đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra chấn chỉnh lại việc xây dựng trên./.

Phản ảnh chưa được xử lý!
Xem chi tiết trên trang chính thức