Đậu xe ô tô và tập kết vật liệu xây dựng bừa bãi tại K338 Hoàng Diệu

Ngày đăng ý kiến: 18/03/2020 02:03

Nơi diễn ra: Kiệt 338 Hoàng Diệu

Nôi dung phản ánh

Kính đề nghị cơ quan chức năng xuống kiểm tra lại vấn đề đậu đỗ xe ô tô và tập kết vật liệu xây dựng bừa bãi tại kiệt 338 Hoàng Diệu, Bình Hiên, Hải Châu./.

Nôi dung chuyển:

Kính chuyển UBND phường Bình Hiên ý kiến phản ánh của công dân. Kính đề nghị cơ quan chức năng xuống kiểm tra lại vấn đề đậu đỗ xe ô tô và tập kết vật liệu xây dựng bừa bãi tại kiệt 338 Hoàng Diệu, Bình Hiên, Hải Châu./. Kính mong UBND phường Bình Hiên quan tâm xử lý và phản hồi để Ban quản trị hồi đáp thông tin đến công dân. Trân trọng cảm ơn, Văn phòng HĐND và UBND quận - UBND quận Hải Châu

Nôi dung trả lời:

Kính gửi Văn phòng HĐND và UBND quận - UBND quận Hải Châu Kiệt 338 Hoàng Diệu đã có biển cấm xe tải ra vào, UBND phường đã yêu cầu lực lượng công an thường xuyên nhắc nhở các hộ dân để xe oto cá nhân trong kiệt. Đối với tập kết vật liệu xây dựng, hiện đoạn kiệt đang có 2 công trình xây dựng cùng lúc đang hoàn thiện móng và bê tông sàn. UBND phường đã cử cán bộ Địa chính xây dựng thường xuyên nhắc nhở các hộ xúc tém vật liệu, hạn chế tối đa ảnh hưởng giao thông trong kiệt. Trân trọng cảm ơn, Văn phòng UBND phường Bình Hiên

Xem chi tiết trên trang chính thức