Tập kết rác bừa bãi tại bãi đất trống trên đường Mẹ Thứ, Cẩm Lệ

Ngày đăng ý kiến: 16/03/2020 10:03

Nơi diễn ra: đường Mẹ Thứ

Nôi dung phản ánh

Tại bãi đất trống trên đường Mẹ Thứ (Đoạn từ Đô Đốc Lộc đến Thanh Hóa), Hòa Xuân, Cẩm Lệ người dân thường tập kết rác bừa bãi, ứ động thành đống, cây cỏ mọc um tùm, nhìn rất mất vệ sinh môi trường và là nơi trú ngụ của chuột, rắn rết rất nguy hiểm cho các hộ dân xung quanh. Kính báo cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý sớm. Tôi kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ dọn vệ sinh sạch sẽ tại bãi đất trống, cắm biển báo cấm đổ rác và xà bần, đồng thời, nên rào thép kẽm gai xung quanh bãi đất trống./.

Nôi dung chuyển:

Kính chuyển UBND phường Hòa Xuân ý kiến phản ánh của công dân. Tại bãi đất trống trên đường Mẹ Thứ (Đoạn từ Đô Đốc Lộc đến Thanh Hóa), Hòa Xuân, Cẩm Lệ người dân thường tập kết rác bừa bãi, ứ động thành đống, cây cỏ mọc um tùm, nhìn rất mất vệ sinh môi trường và là nơi trú ngụ của chuột, rắn rết rất nguy hiểm cho các hộ dân xung quanh. Kính báo cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý sớm. Tôi kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ dọn vệ sinh sạch sẽ tại bãi đất trống, cắm biển báo cấm đổ rác và xà bần, đồng thời, nên rào thép kẽm gai xung quanh bãi đất trống./. Kính mong UBND phường Hòa Xuân quan tâm xử lý và phản hồi để Ban quản trị hồi đáp thông tin đến công dân. Trân trọng cảm ơn, UBND quận Cẩm Lệ

Nôi dung trả lời:

Theo nội dung góp ý của công dân, UBND quận Cẩm Lệ đã giao UBND phường Hòa Xuân kiểm tra, xử lý. Nay, UBND quận phản hồi như sau: Qua ý kiến phản ánh của công dân, UBND phường đã kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra, không có việc tập kết rác bừa bãi như nội dung phản ánh. Tuy nhiên, hiện tray trên tuyến đường Mẹ Thứ (Thanh Hóa đến Đô Đốc Lộc) do các thửa đất trống người dân chưa xây dựng nhà ở nên cỏ dại mọc nhiều gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến VSMT. Trong thời gian đến, UBND phường sẽ có kế hoạch phối hợp với chi bộ, TDP vận động nhân dân tổ chức ra quân dọn VSMT tại đoạn đường này. Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của công dân và đề nghị công dân cùng tham gia với địa phương trong các buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường để đảm bảo vệ sinh môi trường sống. Vậy, UBND quận kính phản hồi thông tin đến công dân được biết. Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của công dân!

Xem chi tiết trên trang chính thức