Hộ K408/44 Trưng Nữ Vương thường xuyên xả nước thải ra đường

Ngày đăng ý kiến: 11/03/2020 04:03

Nơi diễn ra: K408/44 Trung Nữ Vương

Nôi dung phản ánh

Hàng ngày tôi đi ngang qua vị trí K408/44 Trưng Nữ Vương khoảng 3,4 lần/ngày thì thấy trong nhà thường xuyên xả nước thải (giặt đồ, rửa chén) ra đường rất nhếch nhác, hôi hám. Đã 2 năm rồi nhưng tình trạng này cứ tiếp diễn. Đề nghị cơ quan chính quyền xử lý.

Nôi dung chuyển:

Kính chuyển UBND phường Hòa Thuận Đông ý kiến phản ánh của công dân. Hàng ngày tôi đi ngang qua vị trí K408/44 Trưng Nữ Vương khoảng 3,4 lần/ngày thì thấy trong nhà thường xuyên xả nước thải (giặt đồ, rửa chén) ra đường rất nhếch nhác, hôi hám. Đã 2 năm rồi nhưng tình trạng này cứ tiếp diễn. Đề nghị cơ quan chính quyền xử lý. Kính mong UBND phường Hòa Thuận Đông quan tâm xử lý và phản hồi để Ban quản trị hồi đáp thông tin đến công dân. Trân trọng cảm ơn, Văn phòng HĐND và UBND quận - UBND quận Hải Châu

Nôi dung trả lời:

UBND phường Hòa Thuận Đông nhận được phản ảnh góp ý tại cổng thông tin điện tử thành phố về việc giải quyết ý kiến phản ảnh của công dân tại kiệt 408/44 đường Trưng Nữ Vương- thành phố Đà Nẵng đỗ nước thải gây mất vệ sinh môi trường. UBND phường Hòa Thuận Đông trả lời như sau : UBND phường đã chỉ đạo Tổ QTĐT phường kiểm tra tại số nhà K408/44 Trưng Nữ vương, tổ 35 phường Hòa Thuận Đông, thành phố Đà Nẵng do bà Trần Thị Nhung là chủ nhà. Qua kiểm tra nhà bà Nhung hiện nay có đường thoát nước ra cống phía sau nhưng bi hư, nghẹn nước nên bà Nhung có đỗ nước ra phía trước có hố ga thu gom nước của nhà bà. Tổ QTĐT phường lập biên bản yêu cầu bà Nhung sửa chửa lại đường ống thoát nước và không đổ nước thải ra trước mặt đường kiệt gây mất mỹ quan đô thị. Bà Nhung cam kết sẽ thực hiện trước ngày 15/4/20120. Vậy UBND phường thông tin đến công dân được biết./.

Xem chi tiết trên trang chính thức