Tình trạng xe độ chạy tốc độ cao trước trường THCS Nguyễn Chí Thanh

Ngày đăng ý kiến: 31/01/2020 01:01

Nơi diễn ra: Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

Nôi dung phản ánh

Cổng Góp ý nhận được phản ánh của người dân qua Facebook có nội dung: Dạo gần đây, trên địa bàn phường Mân Thái (Đoạn Nguyễn Huy Chương và Trần Duy Chiến). Trước cổng trường THCS Nguyễn Chí Thanh, thường xuyên xuất hiện tình trạng đi xe độ chế ống bô chạy tốc độ cao nẹt bô liên tục. Từ 11h trưa đến 23h đêm hằng ngày. Đây cũng là trường học mà xảy ra vậy. Kính đề nghị công an vô cuộc giải quyết tình trạng trên./. https://www.facebook.com/gopy.danang.31/posts/674861919954444?notif_id=1580449191916688¬if_t=wall

Phản ảnh chưa được xử lý!
Xem chi tiết trên trang chính thức