Góp ý cải thiện ứng dụng Góp Ý

Ngày đăng ý kiến: 22/08/2019 10:08

Nơi diễn ra: Cổng thông tin chính quyền điện tử Thành Phố

Nôi dung phản ánh

Khi 1 góp ý, phản ánh được đánh dấu là đã giải quyết (có dấu check/tick), khi người dân xem lại hoặc xác minh lại thấy chưa được giải quyết thì đa phần người dân sẽ tạo 1 phản ánh mới và hệ thống sẽ có nhiều phản ánh chung 1 vấn đề. Vậy nên cần cải thiện cách thức quản lý 1 phản ánh bằng cách thêm 1 tính năng "Đề nghị kiểm tra lại" cho những phản ánh mà người dân thấy chưa giải quyết thỏa đáng, tránh tình trạng tạo quá nhiều phản ánh/góp ý chung 1 vấn đề.

Nôi dung trả lời:

Cảm ơn ý kiến góp ý của Anh/Chị! Trung tâm Thông tin dịch vụ công ghi nhận ý kiến góp ý của Anh/Chị và chuyển đến đơn vị vận hành, phát triển Ứng dụng hoàn thiện, thuận tiện hơn cho người dùng. Trân trọng.

Xem chi tiết trên trang chính thức