Vứt khác bừa bãi trên đường Nam Cao nối dài đi Hoàng Văn Thái

Ngày đăng ý kiến: 21/08/2019 02:08

Nơi diễn ra: Nam Cao nối dài

Nôi dung phản ánh

Cổng Góp ý nhận được phản ánh của người dân qua Facebook có nội dung: Đoạn đường đi vào đường Nam Cao nối dài đi Hoàng Văn Thái phường Hòa Khánh Nam quận Liên Chiểu, rác ngập tràn lan . Mặc có phường cũng làm biển báo cấm đổ rác nhưng không xử lý dứt điểm, rác có lúc tràn ra đường đi, đêm có hiện tượng đốt rác cháy cả ngày lẫn đêm, ngày thì rác đầy, toàn mùi hôi thối. Mong cơ quan nắm bắt kịp thời có biện pháp xử lý

Nôi dung chuyển:

Kính chuyển UBND phường Hòa Khánh Nam ý kiến phản ánh của công dân. Cổng Góp ý nhận được phản ánh của người dân qua Facebook có nội dung: Đoạn đường đi vào đường Nam Cao nối dài đi Hoàng Văn Thái phường Hòa Khánh Nam quận Liên Chiểu, rác ngập tràn lan . Mặc có phường cũng làm biển báo cấm đổ rác nhưng không xử lý dứt điểm, rác có lúc tràn ra đường đi, đêm có hiện tượng đốt rác cháy cả ngày lẫn đêm, ngày thì rác đầy, toàn mùi hôi thối. Mong cơ quan nắm bắt kịp thời có biện pháp xử lý Kính mong UBND phường Hòa Khánh Nam quan tâm xử lý và phản hồi để Ban quản trị hồi đáp thông tin đến công dân. Trân trọng cảm ơn, UBND quận Liên Chiểu

Nôi dung trả lời:

Theo nội dung góp ý của công dân, UBND quận Liên Chiểu đã giao UBND phường Hòa Khánh Nam kiểm tra, xử lý. Nay, UBND quận phản hồi như sau: UBND phường đã tiến hành ra quân dọn dẹp và đang tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân cũng như tiến hành lắp đặt camera giám sát tại khu vực. Đang chờ UBND quận chuyển xuồng chứa rác về tại khu vực này. Vậy, UBND quận kính phản hồi thông tin đến công dân được biết. Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của công dân!

Xem chi tiết trên trang chính thức