Góp ý lót lại vỉa hè tại vị trí 386 Lê Duẩn

Ngày đăng ý kiến: 21/08/2019 01:08

Nơi diễn ra: 386 Lê Duẩn

Nôi dung phản ánh

Vị trí 386 Lê Duẩn lâu nay không trồng được cây xanh vì vướng đường lưới điện ngầm bên dưới, nhưng phần hố trồng cây không trám lấp lại. Đề nghị Công ty quản lý cầu đường sớm lót lại vỉa hè để đảm bảo mỹ quan tại khu vực này.

Nôi dung chuyển:

Kính chuyển Sở Giao thông vận tải ý kiến phản ánh của công dân: Vị trí 386 Lê Duẩn lâu nay không trồng được cây xanh vì vướng đường lưới điện ngầm bên dưới, nhưng phần hố trồng cây không trám lấp lại. Đề nghị Công ty quản lý cầu đường sớm lót lại vỉa hè để đảm bảo mỹ quan tại khu vực này. Kính mong Sở Giao thông vận tải quan tâm xử lý và phản hồi để Ban quản trị hồi đáp thông tin đến công dân. Trân trọng.

Nôi dung trả lời:

Trước tiên, Sở Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn ý kiến góp ý của Công dân và thông tin đến Công dân như sau: Sau khi nhận được thông tin góp ý, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng kiểm tra, sửa chữa và đã hoàn thành trong ngày 23/8/2019 (Đính kèm hình ảnh). Vậy, Sở Giao thông vận tải thông tin để Công dân được biết. trân trọng !

Xem chi tiết trên trang chính thức