[Phản hồi báo nêu] Tình trạng dán quảng cáo, rao vặt trái phép trên trụ điện đường Hương Hải Thiền Sư, đoạn giao với đường Đào Duy Kỳ

Ngày đăng ý kiến: 19/08/2019 09:08

Nơi diễn ra: Đường Hương Hải Thiền Sư

Nôi dung phản ánh

Ngày 15/08/2019, báo Đà Nẵng nêu thông tin có nội dung: Trụ điện trên đường Hương Hải Thiền Sư, đoạn giao với đường Đào Duy Kỳ (quận Sơn Trà) chi chít các mẩu quảng cáo, rao vặt trái phép, trông nhếch nhác. Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra và có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này.

Nôi dung trả lời:

UBND quận Sơn Trà đã giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với UBND phường Nại Hiên Đông kiểm tra, xử lý. Kết quả cụ thể như sau: - Ngày 16/8/2019, UBND phường Nại Hiên Đông đã tiến hành tháo gỡ, tẩy xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định tại khu vực này (hình ảnh kèm theo). - Đối với các số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định tại khu vực này, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tiến hành chụp hình, xác minh và có văn bản đề nghị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với các doanh nghiệp viễn thông để ngừng cung cấp dịch vụ các số điện thoại vi phạm

Xem chi tiết trên trang chính thức