Lót gạch vỉa hè trên địa bàn phường An Hải Bắc

Ngày đăng ý kiến: 12/08/2019 02:08

Nôi dung phản ánh

Hiện nay, phường An Hải Bắc đang triển khai lót gạch vỉa hè các tuyến đường. Tôi nghĩ đây là chủ trương rất tốt cho người dân. Nhưng tôi thấy sẽ tốt hơn nếu phường An Hải Bắc thông báo trước kế hoạch cho người dân được biết để tiện thu xếp, vì hiện tại việc đào vỉa hè cũ được thực hiện rất đột ngột mà người dân không được thông báo trước. Ngoài ra, nhiều nhà đã tự bỏ tiền lót vỉa hè (dù mới làm gần đây và cùng loại gạch) cũng bị đào lên rất uổng công sức và tiền bạc của người dân. Sao không linh hoạt cho giữ nguyên để tiết kiệm chi phí cho người dân và xã hội?

Nôi dung chuyển:

Kính chuyển UBND phường An Hải Bắc ý kiến phản ánh của công dân. Hiện nay, phường An Hải Bắc đang triển khai lót gạch vỉa hè các tuyến đường. Tôi nghĩ đây là chủ trương rất tốt cho người dân. Nhưng tôi thấy sẽ tốt hơn nếu phường An Hải Bắc thông báo trước kế hoạch cho người dân được biết để tiện thu xếp, vì hiện tại việc đào vỉa hè cũ được thực hiện rất đột ngột mà người dân không được thông báo trước. Ngoài ra, nhiều nhà đã tự bỏ tiền lót vỉa hè (dù mới làm gần đây và cùng loại gạch) cũng bị đào lên rất uổn công sức và tiền bạc của người dân. Sao không linh hoạt cho giữ nguyên để tiết kiệm chi phí cho người dân và xã hội? Kính mong UBND phường An Hải Bắc quan tâm xử lý và phản hồi để Ban quản trị hồi đáp thông tin đến công dân. Trân trọng cảm ơn, Văn phòng UBND quận - UBND quận Sơn Trà

Nôi dung trả lời:

Theo nội dung góp ý của công dân, UBND quận Sơn Trà đã giao UBND phường An Hải Bắc kiểm tra, xử lý. Nay, UBND quận phản hồi như sau: Việc lót gạch vỉa hè là chủ trương của quận Sơn Trà nhằm mục đích đảm bảo tổng quan đô thị và thuận lợi cho người dân trong việc đi bộ trên vỉa hè. Việc sửa chữa, lót gạch vỉa hè được thực hiện theo thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán đã được UBND quận Sơn Trà phê duyệt và thông qua ý kiến của các tổ trưởng Tổ dân phố khu dân cư. Việc triển khai cho tổ trưởng khu dân cư nhằm mục đích thông báo cho bà con nhân dân biết, đồng thời di dời các vật dụng lấn chiếm vỉa hè (nếu có) tạo thuận lợi cho đơn vị thi công thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay trên địa bàn phường có rất nhiều nhà thầu đang thực hiện việc lót gạch vỉa hè (mỗi đơn vị có thể 01 hoặc nhiều tuyến đường) tùy vào quyết định chọn nhà thầu của quận. Bên cạnh đó UBND phường rất mong sự ủng hộ và đồng thuận của bà con nhân dân để các nhà thầu cải tạo vỉa hè làm cho đường phố xanh sạch đẹp và triển khai theo đúng tiến độ, thời gian quy định. Vậy, UBND quận kính phản hồi thông tin đến công dân được biết. Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của công dân!

Xem chi tiết trên trang chính thức