Chơi đá bóng gây mất an ninh và hư hại tài sản

Ngày đăng ý kiến: 19/07/2019 05:07

Nơi diễn ra: 08 Phần Lăng 10

Nôi dung phản ánh

Tập thể cư dân đường Phần Lăng 10, phường Hòa Khê vào ngày 6/5/2019 và 1/6/2019 đã 2 lần phản ánh về việc trẻ em đá bóng da tại khuôn viên sát khu dân cư, làm hư hại tài sản, xe cộ, bể đèn và va vào trẻ nhỏ trên đường. UBND phường Hòa Khê đã có công văn xử lý và tất cả chỉ nằm trên giấy tờ, cụ thể sau khi xử lý được 1 tuần thì sự việc lại tiếp diễn như bình thường và không hề có sự giám sát, nhắc nhở như đã nói trong văn bản. Đến nay hơn 1 tháng thì cảnh đó diễn ra liên tục và dưới đây là hình tôi chụp lúc 5g30 chiều, khi mà số trẻ em tham gia đá bóng đã vơi bớt. Chúng tôi muốn biết cách giải quyết của phường và phương án nhắc nhở phường đã nêu đến bao giờ mới được thực hiện và có thực hiện được không để chúng tôi còn biết và nhờ sự giúp đỡ của cấp cao hơn.

Nôi dung chuyển:

Kính chuyển UBND phường Hòa Khê ý kiến phản ánh của công dân. Tập thể cư dân đường Phần Lăng 10, phường Hòa Khê vào ngày 6/5/2019 và 1/6/2019 đã 2 lần phản ánh về việc trẻ em đá bóng da tại khuôn viên sát khu dân cư, làm hư hại tài sản, xe cộ, bể đèn và va vào trẻ nhỏ trên đường. UBND phường Hòa Khê đã có công văn xử lý và tất cả chỉ nằm trên giấy tờ, cụ thể sau khi xử lý được 1 tuần thì sự việc lại tiếp diễn như bình thường và không hề có sự giám sát, nhắc nhở như đã nói trong văn bản. Đến nay hơn 1 tháng thì cảnh đó diễn ra liên tục và dưới đây là hình tôi chụp lúc 5g30 chiều, khi mà số trẻ em tham gia đá bóng đã vơi bớt. Chúng tôi muốn biết cách giải quyết của phường và phương án nhắc nhở phường đã nêu đến bao giờ mới được thực hiện và có thực hiện được không để chúng tôi còn biết và nhờ sự giúp đỡ của cấp cao hơn. Kính mong UBND phường Hòa Khê quan tâm xử lý và phản hồi để Ban quản trị hồi đáp thông tin đến công dân. Trân trọng cảm ơn, UBND quận Thanh Khê

Nôi dung trả lời:

Theo nội dung phản ảnh của công dân, UBND quận Thanh Khê đã giao UBND phường Hòa Khê kiểm tra, xử lý. Nay, UBND quận phản hồi như sau: Quan phản ánh của nhân dân trên đường Phần Lăng 10, phường Hòa Khê về việc trẻ em thường xuyên đá bóng tại khuôn viên tại khu vực trên làm hư hại tài sản, xe cộ, đèn, ... UBND phường đã chỉ đạo cán bộ KTQTĐT đến kiểm tra, thực tế và đã cho tạm giữ 2 quả bóng của các em nhỏ đá bóng trên khuôn viên và đã nhắc nhở các em không được đá bóng tại đây. Cán bộ sẽ kiểm tra thường xuyên và nhắc nhở để không còn tình trạng trên. Vậy, UBND quận Thanh Khê kính phản hồi thông tin đến công dân được biết. Trân trọng!

Xem chi tiết trên trang chính thức