Vệ sinh môi trường trên đường Gò Nẩy 8

Ngày đăng ý kiến: 19/07/2019 05:07

Nơi diễn ra: Khu ĐT Tây Bắc 7

Nôi dung phản ánh

Ngày 26/6 tôi có gửi phản ánh về vấn đề rác thải tại khu vực đường Gò Nẩy 9, khu vực bên cạnh BV Ung Bướu. Đến ngày 10/7 UBND Liên Chiểu có phản hồi kết quả (kèm theo hình trả lời bên dưới). Thế nhưng từ ngày đó đến hôm nay vẫn chưa thấy UBND Quận phối hợp với Công Ty Môi Trường tổ chức thu gom rác thải tại khu vực này, ruồi nhặng ngày càng nhiều hơn trước. Tình trạng người dân vất rác vẫn tiếp diễn và vất luôn ra giữa đường đi (kèm theo hình). Mong UBND Quận và Công Ty Môi Trường cho xe thu gom những bãi rác tự phát này càng sớm càng tốt giúp cho dân chúng tôi. Tôi xin cảm ơn lãnh đạo các cấp

Nôi dung chuyển:

Kính chuyển UBND phường Hòa Minh ý kiến phản ánh của công dân. Ngày 26/6 tôi có gửi phản ánh về vấn đề rác thải tại khu vực đường Gò Nẩy 9, khu vực bên cạnh BV Ung Bướu. Đến ngày 10/7 UBND Liên Chiểu có phản hồi kết quả( kèm theo hình trả lời bên dưới). Thế nhưng từ ngày đó đến hôm nay vẫn chưa thấy UBND Quận phối hợp với Công Ty Môi Trường tổ chức thu gom rác thải tại khu vực này, ruồi nhặng ngày càng nhiều hơn trước. Tình trạng người dân vất rác vẫn tiếp diễn và vất luôn ra giữa đường đi (kèm theo hình). Mong UBND Quận và Công Ty Môi Trường cho xe thu gom những bãi rác tự phát này càng sớm càng tốt giúp cho dân chúng tôi. Tôi xin cảm ơn lãnh đạo các cấp Kính mong UBND phường Hòa Minh quan tâm xử lý và phản hồi để Ban quản trị hồi đáp thông tin đến công dân. Trân trọng cảm ơn, UBND quận Liên Chiểu

Nôi dung trả lời:

UBND phường Hòa Minh tiếp nhận thông tin góp ý; phản ánh của người dân và chỉ đạo cán bộ phụ trách chuyên môn tiến hành kiểm tra thực tế, xử lý. Nay phản hồi kết quả như sau: UBND phường Hòa Minh đã chỉ đạo tổ trưởng tổ dân phố số 26 và 29 lập danh sách các hộ dân để gửi Xí nghiệp môi truwowfngtoor chức thu gom rác theo quy định tại khu vực này. Tuy nhiên đến nay chưa thấy danh sách đăng ký của các hộ dân, đề nghị hộ dân làm việc với tổ trưởng dân phố để lập danh sách gửi sớm cho xí nghiệp môi trường. Về việc dọn vệ sinh tại khu vực này, ngày 21/4/2019 UBND phường đã chỉ đạo Đoàn thanh niên và chi bộ, mặt trận, tổ dân phố ra quân dọn vệ sinh, tuy nhiên nhân dân tham gia rất ít, chủ yếu là cán bộ cơ sở. Vì vậy trong thời gian đến UBND phường sẽ chỉ đạo tổ dân phố vận động nhân dân ra dọn vệ sinh môi trường, UBND phường sẽ phối hợp Xí nghiệp môi trường Liên Chiểu cử lực lượng, phương tiện hổ trợ, mong nhân dân nhiệt tình tham gia. Trên đây là kết quả kiểm tra, xử lý theo góp ý; phản ánh của người dân, UBND phường Hòa Minh phản hồi để người dân được biết và theo dõi. Trân trọng!

Xem chi tiết trên trang chính thức