Rác đổ ra đường gây ô nhiễm môi trường tại Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân

Ngày đăng ý kiến: 19/07/2019 03:07

Nơi diễn ra: Đường 10.5 block B1.124 KĐT sinh thái Hòa Xuân đoạn giao với đường Lê Minh Trung

Nôi dung phản ánh

Đoạn đường này ít dân ở và chưa bố trí thùng rác nên các hộ dân đổ rác tràn xuống đường gây ô nhiễm môi truòng. Sự việc này đã kéo dài hơn 3 tháng nay, tôi đã 3 lần phản ánh lên tổng đài 1022 và đích thân gọi điện cho bà Nhung (chủ tịch ubnd phường Hoà Xuân) nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giai quyết. Đề nghị Thường trực Hđnd thành phố chỉ đạo. Trân trọng cảm ơn !

Nôi dung chuyển:

Kính chuyển UBND phường Hòa Xuân ý kiến phản ánh của công dân. Đoạn đường này ít dân ở và chưa bố trí thùng rác nên các hộ dân đổ rác tràn xuống đường gây ô nhiễm môi truòng. Sự việc này đã kéo dài hơn 3 tháng nay, tôi đã 3 lần phản ánh lên tổng đài 1022 và đích thân gọi điện cho bà Nhung (chủ tịch ubnd phường Hoà Xuân) nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giai quyết. Đề nghị Thường trực Hđnd thành phố chỉ đạo. Trân trọng cảm ơn ! Kính mong UBND phường Hòa Xuân quan tâm xử lý và phản hồi để Ban quản trị hồi đáp thông tin đến công dân. Trân trọng cảm ơn, UBND quận Cẩm Lệ

Nôi dung trả lời:

UBND phường Hòa Xuân xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của công dân. Cán bộ phụ trách môi trường phường đã kiểm tra và đề nghị xí nghiệp môi trường quận Cẩm Lệ xử lý. Trân trọng!

Xem chi tiết trên trang chính thức