Nhà K61/02/11 Đỗ Quang xây dựng lấn chiếm không gian

Ngày đăng ý kiến: 11/07/2019 10:07

Nơi diễn ra: K61/H02/11 Đỗ Quang

Nôi dung phản ánh

Hiện số nhà K61/02/11 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê đang cải tạo lấn chiếm không gian, xây dựng ô văng mới vượt qua chỉ giới xây dựng. Chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn lên UBND phường Vĩnh Trung, nhưng chưa được giải quyết triệt để. Kính đề nghị thành phố chỉ đạo đội quy tắc độ thị xử lý đứt điểm để trấn an lòng dân. Đảm bảo an toàn hành lang điện và 1 môi trường xanh sạch đẹp. Và mọi người dân xây dựng theo đúng Pháp luật

Nôi dung chuyển:

Kính chuyển UBND phường Vĩnh Trung ý kiến phản ánh của công dân. Hiện số nhà K61/02/11 Đỗ Quang, Vinh Trung, Thanh Khê đnag cải tạo lấn chiếm không gian, xây dựng ô văng mới vượt qua chỉ giới xây dựng. Chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn lên UBND phường Vĩnh Trung, nhưng chưa được giải quyết triệt để. Kính đề nghị thành phố chỉ đạo đội quy tắc độ thị xử lý đứt điểm để trấn an lòng dân. Đảm bảo an toàn hành lang điện và 1 môi trường xanh sạch đẹp. Và mọi người dân xây dựng theo đúng Pháp luật Kính mong UBND phường Vĩnh Trung quan tâm xử lý và phản hồi để Ban quản trị hồi đáp thông tin đến công dân. Trân trọng cảm ơn, UBND quận Thanh Khê

Nôi dung trả lời:

Sau khi tiếp nhận nội dung phản ảnh của công dân (lần thứ 03) UBND phường Vĩnh Trung chỉ đạo cán bộ ĐCXD-Tổ kiểm tra QTĐT kiểm tra thực tế và giải quyết cụ thể: Nhà K61/H02/11 Đỗ Quang của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai làm chủ. Nhà ở lâu năm xuống cấp nên bà Mai cải tạo sữa chữa nhà trên hiện trạng nhà có sẵn. Trong quá trình sửa chữa bà Mai có lắp đặt 06 thanh thép ống phi 6x10 để trang trí trước nhà trên ban công có sẵn, việc lắp đặt các thanh sắt trên không làm ảnh hưởng đến các hộ chung quanh. Qua đó UBND phường yêu cầu chủ nhà cam kết đảm bảo an toàn nếu có sự cố xảy chủ nhà (bà Mai) phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Vây UBND phường kính báo công dân được biết. Trân trọng cám ơn./.

Xem chi tiết trên trang chính thức