Tủ cáp rỉ sét trên vỉa hè tại 195 Trần Phú

Ngày đăng ý kiến: 09/11/2018 08:11

Nơi diễn ra: 195 Trần Phú

Nôi dung phản ánh

Trên vỉa hè trước số nhà 195 Trần Phú có một tủ cáp bị rỉ sét. Tủ cáp cáp này đã rỉ, long chân, không khỏa tủ, chạm nhẹ là cửa mở để lộ các mối cáp trong tủ rất ngay hiểm và mất mỹ quan. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra thay thể tủ khác hoặc di dời đến vị trí an toàn.

Nôi dung chuyển:

Kính chuyển Sở Thông tin và Truyền thông ý kiến phản ánh của công dân: Trên vỉa hè trước số nhà 195 Trần Phú có một tủ cáp bị rỉ sét. Tủ cáp cáp này đã rỉ, long chân, không khỏa tủ, chạm nhẹ là cửa mở để lộ các mối cáp trong tủ rất ngay hiểm và mất mỹ quan. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra thay thể tủ khác hoặc di dời đến vị trí an toàn. Kính mong Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm xử lý và phản hồi để Ban quản trị hồi đáp thông tin đến công dân. Trân trọng.

Nôi dung trả lời:

Tủ cáp trước nhà 195 Trần Phú của thuộc tủ cáp ngầm của Công ty VTVcab. Bên Công ty VTVcab đã xác nhận tình trạng xuống cấp của các tủ cáp đường Trần Phú, hiện đang đầu tư các tủ mới và thay thế các tủ cũ trong tháng 12/2018. Vậy kính phản hồi thông tin đến công dân được biết.

Xem chi tiết trên trang chính thức