Tủ cáp rỉ sét trên vỉa hè tại 195 Trần Phú

Ngày đăng ý kiến: 09/11/2018 08:11

Nơi diễn ra: 195 Trần Phú

Nôi dung phản ánh

Trên vỉa hè trước số nhà 195 Trần Phú có một tủ cáp bị rỉ sét. Tủ cáp cáp này đã rỉ, long chân, không khỏa tủ, chạm nhẹ là cửa mở để lộ các mối cáp trong tủ rất ngay hiểm và mất mỹ quan. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra thay thể tủ khác hoặc di dời đến vị trí an toàn.

Phản ảnh chưa được xử lý!
Xem chi tiết trên trang chính thức