Đề xuất một số ý kiến cải tạo khu vực Khánh Sơn, Đà Sơn

Ngày đăng ý kiến: 08/11/2018 03:11

Nơi diễn ra: Hòa Khánh Nam

Nôi dung phản ánh

Hiện nay khu vực Khánh Sơn, Đà Sơn - Hòa Khánh Nam dân cư đông đúc nhưng không có một không gian vui chơi cho trẻ em, người dân ở đây rất thiệt thòi nhiều thứ, nào là mùi rác hôi thối từ bãi rác Khánh Sơn, nào là lò mổ heo, chăn nuôi, mỏ đá bụi mù mịt, xe tải ra vào đường Hoàng Văn Thái rất bụi. Đề nghị thành phố xem xét những kiến nghị sau: 1. Xây thông tuyến đường Lê Trọng Tấn nối dài, tạo thêm các tuyến đi khác để giải tỏa bớt cho đường Hoàng Văn Thái 2. Bố trí quỹ đất làm công viên cây xanh cho khu vực này. 3. Cải tạo và mở rộng nối tuyến đường Nam Cao nối dài thông ra đường Hoàng Văn Thái.

Nôi dung chuyển:

Kính chuyển UBND quận Liên Chiểu ý kiến phản ánh của công dân: Hiện nay khu vực Khánh Sơn, Đà Sơn - Hòa Khánh Nam dân cư đông đúc nhưng không có một không gian vui chơi cho trẻ em, người dân ở đây rất thiệt thòi nhiều thứ, nào là mùi rác hôi thối từ bãi rác Khánh Sơn, nào là lò mổ heo, chăn nuôi, mỏ đá bụi mù mịt, xe tải ra vào đường Hoàng Văn Thái rất bụi. Đề nghị thành phố xem xét những kiến nghị sau: 1. Xây thông tuyến đường Lê Trọng Tấn nối dài, tạo thêm các tuyến đi khác để giải tỏa bớt cho đường Hoàng Văn Thái 2. Bố trí quỹ đất làm công viên cây xanh cho khu vực này. 3. Cải tạo và mở rộng nối tuyến đường Nam Cao nối dài thông ra đường Hoàng Văn Thái. Kính mong UBND quận Liên Chiểu quan tâm xử lý và phản hồi để Ban quản trị hồi đáp thông tin đến công dân. Trân trọng.

Nôi dung trả lời:

UBND quận Liên Chiểu tiếp nhận thông tin kiến nghị, góp ý của công dân liên quan đến nhân dân khu vực Đà Sơn, Khánh Sơn - phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Nay phản hồi như sau: đối với việc mở thông tuyến đường Lê Trọng Tấn nối dài và bố trí quỹ đất làm công viên cây xanh cho khu vực này, UBND quận tiếp thu và báo cáo UBND thành phố để được xem xét, giải quyết, ngoài ra hiện nay trên địa bàn Khánh Sơn đã xây dựng công trình trường mầm non, sân bóng đá, khu vui chơi Khánh Sơn. Việc cải tạo và mở rộng nối tuyến đường Nam Cao nối dài thông ra đường Hoàng Văn Thái, ngày 31 tháng 10 năm 2018 UBND phường Hòa Khánh Nam đã tổ chức họp dân công bố quy hoạch dự án tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh Liên Chiểu. Vậy UBND quận Liên Chiểu phản hồi đến công dân được biết./.

Xem chi tiết trên trang chính thức