Đào vỉa hè làm cáp quang tại 80, 82 Dương Văn Nga

Ngày đăng ý kiến: 07/11/2018 04:11

Nơi diễn ra: 80, 82 Dương Văn Nga

Nôi dung phản ánh

Ngày 3, 4/11/2018 có đội thi công đến đào vỉa hè trước số nhà 80-82 Dương Văn Nga. Tôi có hỏi thì đội này trả lời là thi công cáp quang cho Viettel. Đến hôm nay ngày 7/11/2018 thì đơn vị thi công vẫn để nguyên hiện trường chứ không thu dọn, đất vẫn để trước số nhà 80-82 Dương Văn Nga. Kính đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công trả lại hiện trạng ban đầu.

Nôi dung chuyển:

Kính chuyển Sở Giao thông vận tải ý kiến phản ánh của công dân: Ngày 3, 4/11/2018 có đội thi công đến đào vỉa hè trước số nhà 80-82 Dương Văn Nga. Tôi có hỏi thì đội này trả lời là thi công cáp quang cho Viettel. Đến hôm nay ngày 7/11/2018 thì đơn vị thi công vẫn để nguyên hiện trường chứ không thu dọn, đất vẫn để trước số nhà 80-82 Dương Văn Nga. Kính đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công trả lại hiện trạng ban đầu. Kính mong Sở Giao thông vận tải quan tâm xử lý và phản hồi để Ban quản trị hồi đáp thông tin đến công dân. Trân trọng.

Nôi dung trả lời:

Ngày 08/11/2018, Sở Giao thông vận tải nhận được đề nghị của Trung tâm thông tin dịch vụ công về việc xử lý ý kiến phản ánh của công dân với nội dung: “Ngày 3, 4/11/2018 có đội thi công đến đào vỉa hè trước số nhà 80-82 Dương Văn Nga. Tôi có hỏi thì đội này trả lời là thi công cáp quang cho Viettel. Đến hôm nay ngày 7/11/2018 thì đơn vị thi công vẫn để nguyên hiện trường chứ không thu dọn, đất vẫn để trước số nhà 80-82 Dương Văn Nga. Kính đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công trả lại hiện trạng ban đầu.” Qua kiểm tra, Sở Giao thông vận tải phản hồi như sau: Hạng mục thi công đào vỉa hè trước khu vực nhà số 80-82 đường Dương Văn Nga thuộc công trình Ngầm hóa kiên cố phòng chống thiên tai năm 2018 do Viettel Đà Nẵng làm chủ đầu tư, đã được Sở Giao thông vận tải cấp Giấy phép thi công số 910/GP-SGTVT ngày 23/10/2018. Qua nội dung phản ánh của công dân, Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu Viettel Đà Nẵng kiểm tra, khắc phục và hoàn trả mặt bằng hoàn thành trong sáng ngày 08/11/2018. Vậy, Sở Giao thông vận tải thông tin để Công dân được biết. Trân trọng !

Xem chi tiết trên trang chính thức