Chó thả rông tại kiệt 830 Lê Văn Hiến

Ngày đăng ý kiến: 02/11/2018 06:11

Nơi diễn ra: Kiệt 830 Lê Văn Hiến, Tổ 22

Nôi dung phản ánh

Theo như phản hồi của UBND phường Hòa Hải vào ngày 2/11/2018 về việc phản ánh của tôi về chó thả rông tại kiệt 830 Lê Văn Hiến, tổ 22, phường Hòa Hải là hoàn toàn không trùng khớp, trong khi hình ảnh tôi chụp lên đến 4,5 con chó đứng túc trực để cắn và hù dọa người khác, còn phường chỉ nói là 2? Ngoài ra, những con chó này không phải của ông Bảy và ông Thành, mà là của người khác, cụ thể như sau: Nhà ông Tuấn Bông: có 3 con chó không nuôi nhốt mà thả rông 3 con chó 24/24. Nhà ông Điểu: 1 con chó thả rông 24/24. Như vậy có đến 4 con chó thường trực đe dọa tính mạng của người dân đi qua kiệt nơi đây và nó cũng không hề tiêm phòng. Do vậy tôi đề nghị UBND phường Hòa Hải xử lý dứt điểm tình trạng này gấp rút, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhất là đối với trẻ em.

Nôi dung chuyển:

Kính chuyển UBND quận Ngũ Hành Sơn ý kiến phản ánh của công dân: Theo như phản hồi của UBND phường Hòa Hải vào ngày 2/11/2018 về việc phản ánh của tôi về chó thả rông tại kiệt 830 Lê Văn Hiến, tổ 22, phường Hòa Hải là hoàn toàn không trùng khớp, trong khi hình ảnh tôi chụp lên đến 4,5 con chó đứng túc trực để cắn và hù dọa người khác, còn phường chỉ nói là 2? Ngoài ra, những con chó này không phải của ông Bảy và ông Thành, mà là của người khác, cụ thể như sau: Nhà ông Tuấn Bông : có 3 con chó không nuôi nhốt mà thả rông 3 con chó 24/24. Nhà ông Điểu : 1 con chó thả rông 24/24. Như vậy có đến 4 con chó thường trực đe dọa tính mạng của người dân đi qua kiệt nơi đây và nó cũng không hề tiêm phòng. Do vậy tôi đề nghị UBND phường Hòa Hải xử lý dứt điểm tình trạng này gấp rút, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, nhất là đối với trẻ em. Kính mong UBND quận Ngũ Hành Sơn quan tâm xử lý và phản hồi để Ban quản trị hồi đáp thông tin đến công dân. Trân trọng.

Nôi dung trả lời:

Theo nội dung phản ảnh của công dân, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã giao UBND phường Hòa Hải kiểm tra, xử lý. Nay, UBND quận phản hồi như sau: Qua kiểm tra thực tế, hiện nay tại kiệt 830 Lê Văn Hiến hiện chỉ còn 01 con chó của hộ Ông Điểu còn chó hộ Ông Tuấn Bồng đã bán. Vào ngày 08 tháng 11 năm 2018, UBND phường Hòa Hải đã tiếp tục nhắc nhở và yêu cầu hộ trên cam kết nuôi chó phải nhốt lại không được thả rông. Đồng thời, định kỳ phải tiêm phòng theo quy định. Các hộ thống nhất với nội dung yêu cầu của UBND phường. Vậy, UBND quận Ngũ Hành Sơn kính phản hồi thông tin đến công dân. Trân trọng!​

Xem chi tiết trên trang chính thức