Tập kết phế thải trong kiệt 14A Triệu Nữ Vương

Ngày đăng ý kiến: 31/10/2018 01:10

Nơi diễn ra: Trước số nhà k14a/13 Triệu Nữ Vương

Nôi dung phản ánh

Trước số nhà K14A/11 Triệu Nữ Vương, người dân đem đồ phế thải tập kết, cản trở giao thông, gây tai nạn giao thông cho người dân, gây mất vệ sinh môi trường. Đề nghị chính quyền giải quyết.

Nôi dung chuyển:

Kính chuyển UBND phường Hải Châu II ý kiến phản ánh của công dân. Trước số nhà K14A/11 Triệu Nữ Vương, người dân đem đồ phế thải tập kết, cản trở giao thông, gây tai nạn giao thông cho người dân, gây mất vệ sinh môi trường. Đề nghị chính quyền giải quyết. Kính mong UBND phường Hải Châu II quan tâm xử lý và phản hồi để Ban quản trị hồi đáp thông tin đến công dân. Trân trọng cảm ơn, Văn phòng HĐND và UBND quận - UBND quận Hải Châu

Nôi dung trả lời:

UBND phường Hải Châu II xin trả lời phản ánh của công dân như sau: Qua phản ánh của công dân, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường kiểm tra thực tế tình hình tập kết phế liệu tại địa chỉ K14A/11 Triệu Nữ Vương, qua kiểm tra số phế liệu này là của bà Nguyễn Thị Lên - Sinh năm 1970 là chủ sở hữu của ngôi nhà K14A/11 Triệu Nữ Vương. Ngày 07/11/2018, Công an phường đã làm việc với bà Nguyễn Thị Lên, yêu cầu bà thu dọn toàn bộ số phế liệu trên vào trong nhà và ký cam kết không tái phạm. Qua hậu kiểm, bà Nguyễn Thị lên đã thực hiện đúng cam kết. Vậy UBND phường thông tin đến công dân./.

Xem chi tiết trên trang chính thức