Sáng ngày 28/3/2016, Quốc hội thảo luận tại hội trường Diên Hồng về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa đã tham gia phát biểu ý kiến. Chúng tôi xin giới thiệu bài phát biểu này.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter