Minimize 
 
In trang

     Công văn số 8312/UBND-QLĐTh ngày 10/10/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc liên quan đến việc cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ trên đường Trần Tống.

      - Thời gian thực hiện tuyên truyền: Từ ngày 16/10/2016 đến ngày 31/10/2016
      - Thời gian tiến hành xử phạt: Bắt đầu từ ngày 01/11/2016

 
Print   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter