In trang

Phòng Tổng hợp

1. Ông Lê Văn Phước – Trưởng phòng

 

- Ngày sinh: 05-01-1960

- Quê quán: huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

- Địa chỉ: 126 Lê Trọng Tấn, TP Đà Nẵng

- Email: phuoclv@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0511 3817602

- Điện thoại NR: 0511 3683059

- Di động: 0905 143280

2. Bà Nguyễn Thị Bé Minh – Phó Trưởng phòng

 

- Ngày sinh: 25-01-1977

- Quê quán: huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: TP Đà Nẵng

- Email: minhntb@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0511 3840309

- Điện thoại NR:

- Di động: 0905 032359

3. Bà Phan Thị Tuyết Nhung – Phó Trưởng phòng

 

- Ngày sinh: 04-4-1981

- Quê quán: huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: Phòng 404C A3 - KCC Nại Hiên Đông, TP Đà Nẵng

- Email: nhungptt@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0511 3825051

- Điện thoại NR: 

- Di động: 0915 484979

4. Ông Lương Xuân Bá Chuyên viên

 

- Ngày sinh: 12-9-1977

- Quê quán: huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ: Chung cư B1, đường Hồ Sỹ Tân, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

- Email: balx@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0511 3825051

- Điện thoại NR:

- Di động: 0986 887484

5. Bà Nguyễn Thi Thảo – Chuyên viên

 

- Ngày sinh: 02-12-1982

- Quê quán: huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: Phòng 404C - KCC Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng

- Email: thaont3@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0511 3825051

- Điện thoại NR: 

- Di động: 0942 009910

6. Bà Phạm Trần Minh Tuyến – Chuyên viên

 

- Ngày sinh: 11-4-1989

- Quê quán: thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: Lô 391Châu Thị Vĩnh Tế, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

- Email: tuyenptm@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0511 3888.888

- Điện thoại NR: 0511 3958349

- Di động: 0905234207

7. Bà Trần Mỹ Quyên – Chuyên viên

 

- Ngày sinh: 06-11-1982

- Quê quán: Triều Châu, Quảng Đông, Trung Quốc.

- Địa chỉ: 296 Lô A5 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng

- Email: quyentm@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0511 3817893

- Điện thoại NR: 0511 3648793

- Di động: 0935 770783

8. Bà Trương Thị Vân – Chuyên viên

 

- Ngày sinh: 03-7-1993

- Quê quán: Bình Quý, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: K80/43 Lê Hữu Trác, Sơn Trà, TP Đà Nẵng

- Email: vantt6@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0511 3817893

- Điện thoại NR:

- Di động: 01229552693

9. Bà Lê Thị Thu Hà – Chuyên viên

 

- Ngày sinh: 15-02-1977

- Quê quán: huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

- Địa chỉ: 128 Tố Hữu, TP Đà Nẵng

- Email: haltt@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0511 3822013

- Điện thoại NR: 0511 382494

- Di động: 0905 534555

10. Ông Hoàng Văn Phước – Chuyên viên

 

- Ngày sinh: 29-11-1989

- Quê quán: huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: tổ 19, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Email: phuochv@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0511 3888888

- Điện thoại NR: 0511 3624996

- Di động: 0935048058

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter