In trang

Phòng Dân nguyện

1. Ông Nguyễn Thế Tuân – Trưởng phòng

 

- Ngày sinh: 27-03-1977

- Quê quán: huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: 176-178 Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng

- Email: tuannt@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0511 3822013

- Điện thoại NR: 0511 6282155

- Di động: 0916 161616

2. Ông Nguyễn Thanh Dũng – Phó Trưởng phòng

 

- Ngày sinh: 01-02-1983

- Quê quán: xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

- Địa chỉ: 

- Email:  

- Điện thoại CQ: 0511 3888888; 

- Điện thoại NR:

- Di động: 0979880260

3. Ông Nguyễn Đức Dũng – Chuyên viên

 

- Ngày sinh: 16-06-1966

- Quê quán: huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

- Email: dungnd7@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0511 3888888; 0511 3849371

- Điện thoại NR:

- Di động: 0905457323

4. Bà Hồ Thị Minh Hiếu – Chuyên viên

 

- Ngày sinh: 12-10-1981

- Quê quán: quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: Lô 33 B2.8 E1 Nam cầu Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

- Email: hieuhtm@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0511 3840312

- Điện thoại NR: 0511 3688171

- Di động: 0905 710000

5. Ông Lưu Công Sỹ – Chuyên viên

 

- Ngày sinh: 10-10-1988

- Quê quán: huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

- Email: sylc@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0511 3840312

- Điện thoại NR: 0511 3688171

- Di động: 0979 337202

6. Ông Nguyễn Hoàng Nam   – Chuyên viên

 

- Ngày sinh: 31-7-1989

- Quê quán: Quảng Nam

- Địa chỉ: 97 Tiểu La, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Email: namnh@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0511 3888.888

- Điện thoại NR: 0511 3638482

- Di động: 0928703607

7. Ông Lê Lãnh – Chuyên viên

 

- Ngày sinh: 04-7-1985

- Quê quán: Đại Đồng, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: 35 Phan Huy Chú, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

- Email: lanhlb@danang.gov.vn

- Điện thoại CQ: 0511 3840312

- Điện thoại NR:

- Di động: 0905999708

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter