In trang

      Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2017 và để chuẩn bị kỳ họp thứ sáu của HĐND thành phố khóa IX, sáng ngày 21/11/2017, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố đã làm việc với Sở Tài chính về tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2017, kế hoạch phân bổ thu chi ngân sách năm 2018 và  một số nội dung liên quan do Sở Tài chính tham mưu trình Kỳ họp. Tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND thành phố. Đồng chí Phan Thị Thúy Linh, Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc.

 

 

Theo Báo cáo của Sở Tài chính, trong năm qua, thành phố đã tập trung, tích cực triển khai và thực hiện đồng  các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển nhằm tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, theo đúng dự toán giao. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 23.379,35 tỷ đồng, đạt 111,9% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó: thu nội địa ước 20.384,35 tỷ đồng, đạt 112,7% dự toán HĐND giao và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2.995 tỷ đồng, đạt 106,8% dự toán giao. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 15.805,15 tỷ đồng, đạt 114% so với dự toán HĐND thành phố giao, trong đó: chi đầu tư phát triển 7.748,9 tỷ đồng, (trong đó chi theo dự toán 6.222,3 tỷ đồng, đạt 95%); chi thường xuyên 7.191,18 tỷ đồng, đạt 107% so với dự toán giao. Trong năm, thành phố trả nợ gốc trái phiếu chính quyền địa phương 1.500 tỷ đổng, dự nợ đến cuối năm 2017 là 1.544 tỷ đồng, bằng 26% mức dư nợ tối đa ngân sách địa phương. Dự toán thu NSNN trên địa bàn 2018 là 25.875 tỷ đồng, bằng 110,7% so với ước thực hiện năm 2017 và bằng số Trung ương giao. Tại Kỳ họp lần này, Sở tài chính sẽ tham mưu trình Kỳ họp xem xét quyết định về một số nội dung liên quan như: bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp Ngân sách địa phương của thành phố thời kỳ ổn định 2017-2020; Đề án tăng giá vé tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm; cơ chế hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các Dự án; chính sách hỗ trợ tiền giữ xe cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ chính sách, hộ khó khăn khi chuyển sang cơ chế giá dịch vụ giữ xe tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố….

Phát biểu kết luận, đồng chí Phan Thị Thúy Linh đánh giá cao những nỗ lực của Sở Tài chính trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Sở tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu chi ngân sách theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng tỷ lệ chi đầu tư trong điều kiện thành phố đang tích cực đổi mới tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống nhà nước như hiện nay./.

                                                                                    Phan Thị Tuyết Nhung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter