TT

 

 

HỌ VÀ TÊN

 

 

DI ĐỘNG

 

 

 

MAIL

 

 

1

Võ Công Trí

0913.422.416

vocotri@dng.vnn.vn

2

Huỳnh Đức Thơ

0913.401.737

thohd@danang.gov.vn

3

Nguyễn Nho Trung

0913.402.079

trungnn@danang.gov.vn

4

Trần Đình Hồng

0903.501.554

hongtd@danang.gov.vn

5

Võ Văn Thương

0913.404.428

thuongvv1210@gmail.com

6

Đặng Thị Kim Liên

0905.110.847

kliendnang@gmail.com

7

Võ Ngọc Đồng

0914.063.449

dongvn@danang.gov.vn

8

Ngô Thị Kim Yến

0905.154.214

yenntk@danang.gov.vn

9

Lê Quang Nam

0905.939.866

namlq@danang.gov.vn

10

Lê Thanh Hải

0914.900.159

hailt4@danang.gov.vn

11

Lương Nguyễn Minh Triết

0903.598.658

trietlnm@danang.gov.vn

12

Lê Thị Mỹ Hạnh

0905.116.959

myhanh2000@gmail.com

13

Nguyễn Thị Thu Hà

0903.508.787

thuhadn@gmail.com

14

Nguyễn Bá Cảnh

0903.561.356

canhnb@danang.gov.vn

15

Cao Xuân Thắng

0905.133.705

caoxuanthangtu@gmail.com

16

Lê Trung Chinh

0905.268.190

chinlt@danang.gov.vn

17

Võ Công Chánh

0905.026.099

chanhvc@danang.gov.vn

18

Trần Văn Trường

0905.007.007

truongtv@danang.gov.vn

19

Lê Minh Trung

0905.401.122

trunglm1@danang.gov.vn

20

Phan Thị Thúy Linh

0905.192.465

linhptt@danang.gov.vn

21

Phan Thanh Long

0914.921.777

longpt@danang.gov.vn

22

Tô Văn Hùng

0914.131.777

hungtv9@danang.gov.vn

23

Phạm Tấn Xử

0914.076.964

xupt@danang.gov.vn

24

Đoàn Xuân Hiếu

0983.290.781

hieudx@danang.gov.vn

25

Lê Văn Quang

0905.186.415

quanglv1@danang.gov.vn

26

Lê Xuân Hòa

0914.065.551

hoalx1@danang.gov.vn

27

Huỳnh Bá Cử

0905.117.360

cuhb@danang.gov.vn

28

Cao Thị Huyền Trân

0945.559.321

trancth1@danang.gov.vn

29

Nguyễn Thành Tiến

0903.547.647

tiennt2@danang.gov.vn

30

Phùng Phú Phong

0903.644.966

phongpp@danang.gov.vn

31

Trần Tuấn Lợi

0913.417.914

lstuanloi75@gmail.com

32

Huỳnh Minh Chức

0983.160.307

chucccbdn@gmail.com

33

Trần Chí Cường

 913.422.216

cuongtc1@danang.gov.vn

34

Nguyễn Kim Dũng

0905.169.269

kimdung_hnd_dn@yahoo.com.vn

35

Trương Minh Hải

0128.7777.916

minhhaibc1@yahoo.com.vn

36

Lê Thị Như Hồng

0915.317.246

nhuhongdanang@yahoo.com.vn

37

Nguyễn Nho Khiêm

0914.082.912

nhokhiem@gmail.com

38

Trần Thắng Lợi

0905.552.554

loivptudn@yahoo.com

39

Nguyễn Thị Thúy Mai

0905.272.249

maintt1@danang.gov.vn

40

Lê Thị Bích Thuận

0913.443.939

thuan3939@gmail.com

41

Huỳnh Bá Thành

0914.354.786

bathanhchinhtri@gmail.com

42

Trần Công Thành

0982.191.115

thanhbpdn@gmail.com

43

Lê Thị Thanh Minh

0985.000.533

thanhminh161070@gmail.com

44

Đại Đức Thích Thông Đạo

0905.264.567

thichthongdao110@gmail.com

45

Phan Thị Thuyết Nhung

0915.484.979

nhungptt@danang.gov.vn

46

Nguyễn Đức Trị

0903.504.520

trind@hoatho.com.vn

47

Lê Vinh Quang

0905.857.888

levinhquang01@gmail.com

48

Lê Thị Minh Thảo

0909.306.726

lethiminhthao@thuanphuoc.vn

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter