Thư ký kỳ họp


04-02-2018

1. Ông Lê Đức Viên - Tổ trưởng

 

- Ngày sinh: 25-10-1973

- Quê quán: xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

- Nơi ở hiện nay: 200 Hàn Thuyên, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

 2. Ông Nguyễn Thanh Dũng - Tổ viên

 

- Ngày sinh: 01-02-1983

- Quê quán: xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

- Địa chỉ: 

- Chức vụ: Phó Phòng Dân nguyện

3. Bà Nguyễn Thị Thảo - Tổ viên

 

- Ngày sinh: 02-12-1982

- Quê quán: huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ: Phòng 404C - KCC Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng

- Chức vụ: Chuyên viên Phòng Tổng hợp