STT Nội dung File đính kèm
1 Tuyên truyền cấm đỗ xe ngày chẵn,ngày lẻ trên đường Trần Tống File kèm
2 QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ VỚI THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN, HUYỆN File kèm
3 Nghị đinh số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng con dấu File kèm
4 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện File kèm