Chiều ngày 24/10/2016, Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN thành phố họp liên tịch để thảo luận, thống nhất nội dung trình tại kỳ họp cuối năm 2016 của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Lê Thị Thái Dương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; các đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND thành phố; lãnh đạo Văn phòng HĐND thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố và Chánh Văn phòng UBMTTQVN thành phố.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH

Cần cài đặt Flash Player để xem

Xem thêm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LƯỢT TRUY CẬP

Hit Counter