Hội đồng nhân dân thành phố

Các tin khác +
ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ LIÊN QUAN LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

     Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2018, vào chiều ngày 16/3/2018, Ban Đô thị HĐND thành phố đã tổ chức buổi làm việc với Sở Giao thông - Vận tải để rà soát về tiến ...

Xem tiếp

Hội đồng nhân dân quận huyện

Các tin khác +
KỲ HỌP CUỐI NĂM 2017 CỦA HĐND PHƯỜNG KHUÊ TRUNG

Ngày 27/12/2017, HĐND phường Khuê Trung, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành Kỳ họp thứ 6.

Xem tiếp

Văn phòng HĐND

Các tin khác +
TRAO TẶNG XE ĐẠP CHO HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ HỌC TỐT

     Thực hiện Chương trình “Tháng Thanh niên 2018” và Kế hoạch “Tiếp sức đến trường 2018”, vào ngày 17 tháng 3 năm 2018, Chi đoàn Văn phòng HĐND thành phố đã phối hợp với các Nhà hảo tâm tổ ...

Xem tiếp

Nghiên cứu trao đổi

Các tin khác +
TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Sứ mệnh của người đại biểu

     Từ Hiến pháp Việt Nam năm 1980 (Điều 119), Hiến pháp năm 1992 (Điều 122) và được sửa đổi bổ sung năm 2001 (Điều 121); cho đến Hiến pháp mới nhất hiện hành năm 2013 (Điều 115), đều có định nghĩa và quy định vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND. Đặc biệt, trong Luật Tổ chức HĐND và UBHC (Ủy ban hành chính) năm 1962, cho đến Luật Tổ chức HĐND và UBND qua các năm, ban hành mới nhất là Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 cũng dành riêng một Chương (Mục) kèm theo quy định tại nhiều điều (khoảng 09 đến 14 điều) về các nội dung, vấn đề liên quan trực tiếp đến đại biểu HĐND. Qua rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho thấy thời gian càng về sau thì việc quy định vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn đối với đại biểu HĐND ngày càng rõ ràng, cụ thể hơn. Càng không ngẫu nhiên khi các quy định pháp luật hiện hành sớm bổ sung quy định cụ thể liên quan đến việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc thôi làm nhiệm vụ đối với các đại biểu không đảm bảo được các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Tác giả: Trần Mỹ Quyên


CẦN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trong công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố đã có Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 10/4/2017  về việc phân cấp, giao quyền cho Hội đồng giải phóng mặt bằng (HĐGPMB) của các quận, huyện. Qua quá trình thực hiện, bên cạnh kết quả đạt được về cách thức, nội dung, thời gian, từng công đoạn cụ thể về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đơn giản hóa thủ tục hành chính thu hồi đất góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng, thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác này còn nhiều tồn tại, hạn chế làm cho công tác giải tỏa, đền bù và bố trí tại định cư chậm tiến độ, nhiều dự án kéo dài, nhiều dự án đã được ghi vốn trong kế hoạch nhưng chậm triển khai thực hiện.

Tác giả: Huỳnh Bá Cử


MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐÀ NẴNG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương, có vị trí chiến lược về Kinh tế -Xã hội, An ninh - Quốc phòng đối với khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cảng biển và sân bay quốc tế, nguồn tài nguyên du lịch phong phú, bờ biển đẹp, nằm ở tâm điểm đến các di sản Thế giới của Miền Trung và độ dày lịch sử, văn hoá tạo cho Đà Nẵng nhiều tiềm năng và điều kiện để phát triển du lịch, đồng thời trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Tác giả: Lê Đức Viên